Terveyden edistämisen aakkoset, osa 2

Tervehdys! Ihanaa, kuinka kivaa palautetta olette antaneet terveyden edistämisen aakkosten ensimmäisestä osasta.  Kyseinen postaus on matkalla blogini luetuimpien postausten joukkoon. Nyt lähdetäänkin sukeltamaan jäljellä oleviin aakkosiin ja niiden terveyttä edistäviin merkityksiin! Kuten ensimmäisessäkin osassa totesin, toivon, että näiden aakkosten avulla saat oivalluksia terveyden monimuotoisuudesta sekä siitä, kuinka moni asia oikeasti vaikuttaa terveyteemme sitä edistävästi.

Kuvina tällä kertaa toimivat viime kesän viimeisten hellepäivien räpsäisyt ❤

Terveyden edistäminen

M = Mielen hyvinvointi

Onko mielemme terveydestämme erillään? Ei todellakaan. Ja onneksi se tiedetään nykyään yhä kirkkaammin. Mielenterveys on yksi terveyden tärkeimmistä osasista, ja siksi mielen hyvinvointi edistää kokonaisvaltaisesti terveyttämme. Mielen hyvinvointi on myös tukemassa terveellisiä elämäntapojamme – ja toisinpäin! Terveelliset elämäntavat myös edistävät mielen hyvinvointia.

N = Nauru

Mielestäni terveyden tai sen edistämisen ei tarvitse olla tylsää! Terveydestä voi kertoa hauskalla, visuaalisella ja näyttävälläkin tavalla. Erilaiset, hauskatkin lähestymistavat tavoittavat kuulijoikseen sellaisia kohderyhmiä, jotka eivät tavallisesti ole olleet kiinnostuneita terveydestä. Tällaisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi matalasti koulutetut miehet tai nuoret. Terveystiedosta ovat useimmiten kaikista kiinnostuneimpia he, jotka voivat jo valmiiksi hyvin ja jotka toteuttavat jo valmiiksi terveellisiä elämäntapoja. Voisivatko uudet, hauskat lähestymistavat auttaa terveystietoa tavoittamaan myös hankalasti tavoitettavissa olevat kohderyhmät?

Niin ja tietysti muutenkin – muistetaanhan nauraa! Nauru on elämän suola ja se pelastaa yllättävän usein kaikista stressaavimmatkin tilanteet.

O = Osallisuus

Osallisuus on yksi terveyden edistämisen keskeinen tekijä ja myös terveyden tasa-arvon edellytys. Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä. Osallisuus on vahvasti yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin: negatiiviset osallisuuden kokemukset ovat yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen ja huonoon työkykyyn. Positiiviset osallisuuden kokemukset puolestaan lisäävät hyvinvointia, turvallisuutta sekä uskoa itseensä ja tulevaisuuteen.

Osallisuutta on mahdollisuus elää omannäköistä elämää, mahdollisuus kuulua itselle tärkeisiin yhteisöihin ja ryhmiin, mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin sekä mahdollisuus tehdä yhdessä hyvää ja nauttia siitä. Osallisuutta on saada arvostusta ja kiitosta. Osallisuus on kuulemista ja kuulluksi tulemista.

P = Promootio ja preventio

Ovatko promootio ja preventio sinulle tuttuja käsitteitä? Ei hätää, niillä tarkoitetaan terveyden edistämistä (promootio) ja sairauksien ehkäisemistä (preventio). Ja että miksi nämä ovat tärkeitä? No kaikilla tavoilla!

Se, että sairauksia ei pelkästään hoideta niiden ilmaannuttua, vaan niitä ehkäistään jo etukäteen, säästää useita ihmishenkiä ja terveydenhuollon euroja. Sairauksien riskien pienentäminen tarjoaa meille lisää hyviä ja terveitä elinvuosia. Promootio, eli edistäminen, on puolestaan mahdollisuuksien luomista. Mahdollisuuksia elää terveemmin ja toteuttaa itseään terveellisesti. Se kun ei automaattisesti ole kaikille mahdollista.

terveyden edistämisen aakkoset

R = Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuositukset – mediassa (etenkin somessa) usein kiisteltykin aihe. Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla – ja jos minulta kysytään, suositukset ovat siinä työssä onnistuneet. On muistettava, että ravitsemussuositukset ovat tarkoitettu koko väestölle, ei yksilöille. Ne eivät siis ole ohjenuora, jota jokaisen meistä tulisi sokeasti noudattaa. Esimerkiksi eri ravintoaineiden tarve vaihtelee meillä yksilöllisesti.

Ravitsemussuositukset kuitenkin antavat suuntaviivat terveyttä edistävälle ruokavaliolle. Niitä noudattamalla ei voi mennä ihan hirveästi metsään. Ravitsemussuositukset toimivat Suomessa myös väestön ravitsemuksen seurannassa, ravitsemukseen liittyvässä poliittisessa ohjauksessa, ateriapalveluiden suunnittelussa sekä terveyttä edistävässä viestinnässä.

S = Stressinhallinta

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilöön kohdistuu niin paljon vaatimuksia ja haasteita, etteivät yksilön voimavarat riitä tilanteeseen sopeutumiseen. Pitkittyneenä stressi kuluttaa voimavarojamme monella eri tavalla, ja sen vuoksi stressinhallinta on meille elintärkeää.

Stressinhallintakeinot ovat jokaisella meistä yksilöllisiä. Toinen haluaa olla yksin, toinen puolestaan nojaa läheisiinsä. Joku liikkuu ja hikoilee, joku maalaa ja laulaa. Kaikki keinot ovat ihan yhtä oikein.

Kirjoitin viime joulun joulukalenteripostauksessa stressistä ja sen hallinnasta pitkän postauksen. Käy nappaamassa stressinhallintavinkit talteen klikkaamalla tästä.

T = Työhyvinvointi

Olemme töissä suuren siivun elämästämme, ja ennen sitä vielä kouluttaudumme työtä varten. Sen vuoksi on terveydelle erityisen tärkeää voida työssä hyvin. Työhyvinvointi on monen tekijän summa – se syntyy siitä, millaista arkea työssä eletään. Työhyvinvoinnista on vastuussa sekä työnantaja että työntekijä. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa paljon itse, mutta kaikki ei kuitenkaan ole omissa käsissämme. Työhyvinvointi ei tarkoita pelkästään terveys- ja liikuntatempauksia, vaan se liittyy kaikkiin työnteon osa-alueisiin: johtamiseen, yhteisöön, arvoihin, ilmapiiriin, työympäristöön, osaamiseen sekä työstä ulkopuolisen elämän lähtökohtiin ja kuormitukseen.

U = Uni

Montaa sanaa ei unesta tarvitse sanoa. Se on monella tapaa terveytemme ja terveellisten elämäntapojemme peruspilari. Kirjoitin taannoin kattavan postauksen unesta ja sen terveyttä edistävästä merkityksestä. Pääset unipostaukseen tästä.

V = Vapaa-aika

Vapaa-ajan merkitys on korostunut viime aikoina etenkin oman terveyteni vaalimisessa melkoisesti. Vapaa-aika kulkee käsi kädessä aiemmin mainitun stressinhallinnan kanssa. Itse olen kamppaillut paljonkin sen ajatuksen kanssa, että uskallanko jäädä vapaalle ja ottaa aikaa itselleni. Mitä jää silloin saavuttamatta? Mitä tekemättä? Ehdinkö panostamaan kaikkeen niin hyvin, jos pidän tässä välissä vapaata? Olen kuitenkin huomannut, että vapaa-aika ennen kaikkea ruokkii luovuutta ja auttaa jaksamaan. Pienen tauon pitäminen motivoi taas ryhtymään hommiin. Uskalla siis sinäkin rohkeasti ❤  

terveyden edistäminen

W = Www ja some

Terveyden edistämisen uusi aikakausi ❤ Sosiaalisessa mediassa on terveyden edistämisen tulevaisuus. Hyvässä ja pahassa. Mielestäni täällä Suomessa terveyden edistämiseen somessa ja Internetissä on herätty varsin myöhään, mutta onneksi lopulta kuitenkin.

Sosiaalisen median terveystieto on mielenkiintoista ja usein visuaalisesti ja luovasti toteutettua. Somessa terveystieto on myös täysin ilmaista. Some on myös vuorovaikutuksellinen paikka, jossa terveystietoon liittyvistä teemoista voi keskustella, pelkästään niiden lukemisen sijaan. Somessa on kuitenkin aina muistettava lähdekriittisyys sekä tiedon luotettavuus. Läheskään kaikki (ei edes suurin osa) somen terveystiedosta ei ole totta.

Puhun somen terveyttä edistävistä vaikutuksista eräässä aiemmassa postauksessani. Pääset lukemaan somesta ja terveydestä klikkaamalla tästä.

Y = Ympäristö ja luonto

Luonnolla ja luontoympäristöllä on paljon terveyttä edistäviä vaikutuksia. Jo 15 minuuttia luonnossa vietettyä aikaa tuo esiin luonnon terveysvaikutukset. Luonto lievittää stressiä, parantaa keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta sekä elvyttää mieltä. Luonto myös lisää fyysistä aktiivisuutta, sillä luontoon mennään lähes aina liikkumaan. Luonnossa liikkuminen madaltaa verenpainetta, ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja ja lihavuutta sekä pidentää tutkitusti elinikää.

Mikäli luonnon ja terveyden yhteydet kiinnostavat, voit lukea niistä lisää aiemmasta postauksestani. Postaus kantaa nimeä ”Luonnosta lääkettä stressiin” ja pääset siihen tästä.

Ä = Äänestäminen 

Kuntavaalit ovat jo aivan ovella, ja kuten jo edellisessä aakkospostauksessa totesinkin, myös politiikalla on paljon merkitystä terveyteemme. Sen vuoksi äänestäminen on paras keino vaalia oikeuksiaan ja samalla terveyttään. Tulevissa kunnallisvaaleissa terveyttä edistäviä teemoja ovat esimerkiksi lähiliikuntapaikat, kaupungin luonto ja ympäristö, pyöräilytiet, lasten liikuntaharrastusten tukeminen, saavutettavat terveys- ja vanhuspalvelut, kaupungin tarjoamat liikuntapaikat ja -palvelut sekä monipuolinen kulttuuritarjonta.

Ö = Öljyt ja hyvät rasvat

Hitsi oli vaikeaa keksiä kirjaimelle Ö jotain järkevää! Päädyin sitten kirjoittamaan ruokavalion hyvistä rasvoista. Käy se näinkin 😀 Pehmeiden eli tyydyttymättömien rasvojen pääasiallisia lähteitä ovat kasviöljyt, kasvirasvalevitteet, kala, pähkinät ja siemenet. Ravitsemussuositusten mukaan ruokavalion rasvoista 2/3 tulisi olla pehmeitä rasvoja.

Rasvojen tehtävänä on toimia elimistössä energialähteenä sekä tehokkaana energiavarastona. Rasvat toimivat elimistössä myös erilaisissa rakenteellisissa tehtävissä. Rasvoja tarvitaan lisäksi hermoston toiminnassa ja näön ylläpitämisessä. Osa pehmeistä, hyvistä ravoista ovat elimistölle välttämättömiä, eikä elimistö saa niitä muualta kuin ravinnosta. Siksikin on tärkeää kiinnittää huomiota rasvojen laatuun ❤

————————————————

Siinäpä meillä oli kaikki loput terveyden edistämisen aakkoset. Toivottavasti tykkäsit! Itse mietin useamman aakkosen kohdalla, että haluaisin kirjoittaa kyseisestä aiheesta lisääkin. Esimerkiksi osallisuus ja työhyvinvointi inspiroivat ja kiinnostavat. Jätä minulle kommentti, mistä sä haluaisit lukea joskus lisää!

Terveydellä, Saara

LÄHTEET:

Terveyden edistämisen aakkoset, osa 1

Moikka! Saanen esitellä: mun laatimat terveyden edistämisen aakkoset! Tai ainakin ensimmäinen osa niistä! Tässä ja seuraavassa postauksessa jokainen aakkonen saa itselleen terveyttä edistävän merkityksen. Näiden aakkosten avulla saat oivalluksia terveyden monimuotoisuudesta sekä siitä, kuinka moni asia oikeasti vaikuttaa terveyteemme sitä edistävästi. Lähdetäänpä siis matkalle aasta ööhön – tosin tänään matkataan vain ällään asti, ja seuraavassa postauksessa sitten ihan loppuun ❤

Kuvassa kukkia pitelevä tyttö, joka puhuu terveyden edistämisestä

A = Aurinkosuoja

Aloitetaan aurinkoisesti! Auringolta suojautuminen on merkittävin yksittäinen ihon terveyttä ylläpitävä tekijä. Auringon UV-säteily on tärkein ihosyöpien aiheuttaja, ja ihon palaminen suurentaakin ihosyövän riskiä. Muista siis ihan oikeasti aurinkorasvata ja vetäytyä varjoon pahimmalla paahteella! Ihosyöpien määrä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti.

B = Balanssi

Terveellisissä elintavoissa ja terveyden edistämisessä on tärkeää muistaa tasapaino. Sanoisinko, että se on jopa tärkein muistettava asia. Terveys ei ole koskaan mustavalkoista, ja jokaisella meistä terveyttä edistävät teot ja terveelliset elämäntavat näyttäytyvät hyvinkin erilaisina. Balanssi voi tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että juoksulenkin jälkeen syö pakastepizzan tai nauttii vaikkapa viinilasillisen silloin tällöin. Joskus elämä on muuten perusterveellistä, mutta esimerkiksi univaikeudet vaivaavat – toisinaan uni ja liikunta antavat energiaa, mutta syöminen ei ole kaikista terveellisintä.

Asiat eivät ole koskaan täydellisesti – riittää, että ne ovat omasta mielestä riittävässä balanssissa.

C = Covid-19-rokote

Rokotteet ovat kautta aikojen olleet yksi terveyttä edistävimmistä keksinnöistä ja lääketieteen saavutuksista. Esimerkiksi isorokko on kokonaan kukistettu maailmasta rokotteen avulla. Myös moni muu, nykyisin jopa kauhun tunteita herättävä tauti on saatu kuriin rokottamalla: näistä esimerkkeinä ovat kolera, kurkkumätä, tuberkuloosi, tuhkarokko ja sikotauti. Nyt olemme kuitenkin toden teolla uuden edessä, sillä koronaviruspandemia eroaa monella tapaa myös aiemmista pandemioista. Siksi on oltava kiitollinen toimivasta rokotteesta, joka on sytyttänyt valon pitkän ja hämärän tunnelin päähän. Rokottaminen on nykymaailmassakin toden teolla terveyttä edistävä teko.

D = Demokratia

Demokratialla ja politiikalla on ajateltua suurempi merkitys terveydellemme. Suomen politiikassa melko useinkin käytetty terveyspolitiikan strategia kantaa nimeä ”Terveys kaikissa politiikoissa”. Tämä tarkoittaa siis strategiaa, jossa kaikissa poliittisissa päätöksissä otetaan huomioon väestön terveys. Kaikilla päätöksillä pyritään pääsemään sairautta ehkäisevään ja terveyttä edistävään lopputulokseen. Poliittisilla päätöksillä pystytään vaikuttamaan laajastikin väestön arkielämän tekijöihin: ympäristöön, jossa harrastetaan liikuntaa, koulutukseen ja terveystiedon opetukseen sekä vaikkapa palveluihin, joiden avulla tunnistetaan sairauksien riskejä varhaisessa vaiheessa. Oletko ikinä ajatellut, kuinka paljon demokratia ja politiikka vaikuttavat terveyteemme?

E = Elämäntavat

No mutta E, mikäpä muukaan kuin elämäntavat! Mielestäni elämäntapoja kuuluisi ajatella koko elämän kestävinä tapoina: sellaisina valintoina, joita jaksaa ja pystyy tekemään koko elämänsä ajan. Sen vuoksi elämäntapojen on oltava meille riittävän lempeitä ja armollisia. Perusterveellinen ruoka, arkiliikunta, kohtuudessa pysyvä päihteiden käyttö ja riittävä uni tarjoavat ihan loistavan perustan elämämme tavoille.

Jokaisen elämäntavat ovat myös jokaisen omia. On täysin normaalia, lähes väistämätöntäkin, että jokaisen elämäntavat näyttävät erilaisilta. Olen kirjoittanut postauksen elämäntaparauhasta, eli siitä, kuinka jokainen on oikeutettu toteuttamaan elämäntapojaan omalla tavallaan. Lue elämäntapapostaus tästä.

F = Fyysinen aktiivisuus

Liike ❤ Varmaan tiedätkin, että keho tuntuu usein oikein vaativan liikettä. Keho onkin viisas ja sitä kannattaa kuunnella. Fyysinen aktiivisuus voi olla monelle meistä taakka tai stressinaihe. Rohkaisen sinua kuitenkin ajattelemaan liikunnasta ja fyysisestä aktiivisuudesta hieman rennommin: Miten voisit sisällyttää sen osaksi arkipäivää? Voisitko esimerkiksi kävellä töihin tai askaroida kotipihan hommat valmiiksi? Millainen liikunta on mielestäsi kivaa?

Ja tiedätkö mitä – ihan kaikki liike lasketaan! Pienikin, lyhytkestoinenkin. Ihan kaikki.

Kirjoitin hiljattain postauksen liikunnasta, jonka avulla voit oppia ajattelemaan siitä vähän lempeämmin. Klikkaa lukemaan liikuntapostaus tästä.

terveyden edistäminen

G = Geenit ja perimä

Jos ennen ajateltiin niin, että sairaudet syntyvät joko geenien ja perimämme vuoksi TAI ympäristön altisteiden ja tekijöiden vuoksi, enää ei ajatella niin. Nykytiedon valossa erilaiset sairaudet sekä sairauksien riskit kehittyvät näiden kummankin tekijän yhteisvaikutuksessa. Siispä, hyviä uutisia! Perinnöllinen alttius tiettyyn sairauteen ei tarkoita automaattisesti sairautta itseään, tai sitä, että sairauden väistämättä saisi (paitsi tietyissä harvinaisissa tapauksissa). Omilla valinnoillamme ja elämäntavoillamme on merkitystä koko elinkaaremme ajan ❤

H = Hoitoonpääsy (hoitotakuu)

Tiesitkö, että meillä on Suomessa olemassa järjestelmä, jonka avulla hoitoon pääseminen kohtuullisen ajan kuluessa on velvoite, joka on kirjattu lakiin? Hoitotakuun mukaan…

  • ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä välittömästi, asuinpaikasta riippumatta
  • omasta kiireettömästä hoidontarpeesta on saatava arvio kolmen arkipäivän kuluessa
  • kiireettömään terveyskeskushoitoon on päästävä kolmen kuukauden kuluessa
  • erikoissairaanhoidon kiireetön arvio hoidontarpeesta on saatava kolmen kuukauden kuluessa
  • ja erikoissairaanhoitoon on päästävä kuuden kuukauden kuluessa

On kuitenkin eri asia, kuinka hoitotakuu toteutuu eri puolella Suomea. Muistathan kuitenkin tästä lähtien yllä olevat oikeutesi saada hoitoa välittömästi tai kohtuullisessa ajassa ❤ Näin ei missään nimessä ole kaikkialla maailmassa!

I = Itsetunto, itseluottamus ja itsearvostus

Mielenterveytemme peruspilareita. Valtavan tärkeä kolmikko ❤

J = Joustavuus

Balanssin kaksonen, joustavuus. Ole rohkea olemaan joustava ja uskalla päästää irti omista säännöistäsi ja rutiineistasi, silloin kun oma jaksamisesi sitä kaipaa. Elämäntapamuutokset tyssäävät usein siihen, että ne ovat joustamattomia, armottomia ja tiukkoja. Joustamattomuus ei puolestaan kanna meitä, tai uusia elämäntapojamme pitkälle. Terveellisesti voi elää myös joustaen, ja usein joustaminen onkin ihan kaikista terveellisintä!

K = Koulutus

Myös koulutus liittyy terveyteemme ja terveyden tasa-arvoon todella olennaisella tavalla. Suomessa sosioekonomisten luokkien väliset terveyserot ovat vuosi vuodelta vain kasvaneet, ja koulutus on suurin näiden terveyserojen kasvattaja. Kuilu entistä terveempien väestöryhmien ja entistä huonommin voivien väestöryhmien välillä kasvaa kasvamistaan. Lukiolaiset voivat paremmin kuin ammattikoululaiset, ja korkeakoulutetuissa ammateissa työskentelevät voivat paremmin kuin matalapalkkaisissa ammateissa työskentelevät. Ja mikään näistä ei ole lainkaan hyvä tai toivottu juttu!

Koulutuksella tulee olemaan yhä suurempi merkitys tulevaisuuden Suomen terveyden tasa-arvolle. Muistetaanhan arvostaa sitä!

L = Lempeys

Lempeys. Sana, jota käytän paljon ja usein. Ja syystäkin! Elämme aikakautta, jolloin terveydestä harvemmin ajatellaan kovin lempeästi. Mielestäni terveys voi rakentua myös lempeiden ajatusten ympärille.

Lempeyteen on myös hyvä lopettaa tällä kertaa. Pysy kuulolla, loput aakkoset tulevat myöhemmin blogiin!

Terveydellä, Saara

LÄHTEET: